Właściciel lub zarządca budynku może ustalić inny termin, w którym będą wykonane przeglądy budowlane. Poszukując firmy przeprowadzającej przeglądy budowlane warto skierować swoje kroki do http://hoska.pl , która jest jedną z najbardziej polecanych firm.

 

 

Kiedy może być wyznaczony inny termin przeprowadzenia przeglądu budowlanego?
Inny termin przeglądu budowlanego może być wyznaczony w okresie zimowym. Może mieć na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania na ten czas. Obowiązek przeprowadzania przeglądu budowlanego przed planowanym terminem może być również nałożony stanowić zalecenie pokontrolne, w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione organa kontrolne. Ponadto właściciel lub zarządca budynku ma również obowiązek sprawdzania w przeglądzie budowlanym instalacji gazowych w lokalach na każde żądanie użytkownika lokali oraz w uzasadnionych przypadkach wskazujących na nieszczelność instalacji lub urządzeń gazowych.

 

Przegląd budowy jest koniecznością dla właściciela.1987(35)

Przegląd budowy jest koniecznością.

 

Przeglądy budowlane dotyczące palenisk w zakładach zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych powinny być wykonywane co najmniej raz w miesiącu. Paleniska opalane paliwem stałym powinny przejść przegląd co najmniej cztery razy w roku, a paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku.